iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
Περιφέρεια Κρήτης ERRIN

Σε διεθνή συνάντηση για την καινοτομία η Περιφέρεια Κρήτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέλος του δικτύου ERRIN «European Regions Research and Innovation Network» (δίκτυο Περιφερειών για την έρευνα και την καινοτομία) συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες με σκοπό την εξέταση προτάσεων για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020».

Στη συνάντηση, όπου οργανώθηκαν ομάδες συζήτησης με τη συμμετοχή φορέων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, παρουσιάστηκαν από εκπρόσωπο της EASME (Φορέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα καινοτομίας «Horizon 2020».

Στο πλαίσιο των ανοικτών  προσκλήσεων χρηματοδότησης, κατατίθενται προτάσεις που αφορούν σε καινοτόμα σχέδια σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα (energy efficiency) και μπορούν να υποβληθούν από διάφορους φορείς (συμπεριλαμβανομένων Δήμων, Περιφερειών, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων κλπ.). Για τους σκοπούς του προγράμματος θα διατεθούν για το 2016 συνολικά 93 εκ. ευρώ, ενώ για το 2017 αναμένεται να διατεθούν συνολικά 101 εκ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency , στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ERRIN http://www.errin.eu/ και για σχετικές συνεργασίες υποβολής προτάσεων στα mail στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης ([email protected] και [email protected] ).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση