iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

7 εκατομμύρια ευρώ, για να βρεθεί τρόπος παραγωγής περισσότερων ψαριών


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, που χρηματοδοτείται με 7 εκ. ευρώ, συμμετέχει το ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΘΑΒΒΥΚ. Μέσω του προγράμματος: «Εργαλεία για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό Αειφόρου Υδατοκαλλιέργειας» και διακριτικό τίτλο TAPAS, θα ξεκινήσει μια μελέτη διάρκειας 4 ετών προκειμένου να προσδιορίσει τα όρια της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε σχέση με την τοποθεσία, τις  κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και τυχόν μελλοντικούς κινδύνους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανατέθηκε, καθώς οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων αυξάνονται συνεχώς. Απώτερος στόχος είναι να διαμαρφωθεί Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας τόσο στη θάλασσα, όσο και στα γλυκά νερά. Η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και δημιουργεί μια ακαθάριστη προστιθέμενη αξία περίπου 500 δις ευρώ ετησίως.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση