iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
Κυριάκος Μητσοτάκης

Ορίστηκε το 10ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Προκηρύχθηκε το 10ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ με απόφαση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης οργανωτική αναδιοργάνωση της ΟΝΝΕΔ, με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών, Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων καθώς και μελών του 10ου Τακτικού Συνεδρίου.

Για την πραγματοποίηση των διαδικασιών, δημοσιεύεται  στην ιστοσελίδα onned.gr η σχετική εγκύκλιος, μέσω της οποίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών της ΟΝΝΕΔ σε αυτές.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη της οργάνωσης (γεννηθέντες 1984 έως και 2000), τα οποία θα εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας members.onned.gr μέχρι τις 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 21:00.


Ενδεικτικά οι σημαντικότερες ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:

08/03/2016 | Έναρξη εγγραφών στο Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ

08/03/2016 | Δηλώσεις για ex officio συμμετοχή στο 10ο Τακτικό Συνέδριο ΟΝΝΕΔ

28/03/2016 | Υποβολή υποψηφιοτήτων μελών 10ου Τακτικού Συνεδρίου ΟΝΝΕΔ / Προέδρων ΝΕ / ΔΗΜΤΟ

03/04/2016 | Εκλογές ανάδειξης μελών 10ου Τακτικού Συνεδρίου ΟΝΝΕΔ / Προέδρων ΝΕ / ΔΗΜΤΟ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση