iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Συνεδριάζει η Oλομέλεια της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Συγκαλούνται σήμερα σε ολομέλεια όλες οι επιτροπές του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να συζητηθούν οι κατευθύνσεις και τα προσωρινά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει ως τώρα.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι ένα εγχείρημα συνολικό, επομένως οι προτάσεις που επεξεργάζονται οι επί μέρους επιτροπές θα διασταυρωθούν και θα συζητηθούν από όλους.

Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας αποτελούνται τόσο από τα αρχικά μέλη της επιτροπής που συγκλήθηκε στις 28 Οκτωβρίου, όσο και από ειδικούς και εκπαιδευτικούς από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση, σύμφωνα με το ipaideia θα μιλήσουν ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης και ο πρόεδρος της Επιτροπής του Διαλόγου, Αντώνης Λιάκος. Για τις εργασίες κάθε επιτροπής θα εισηγηθούν οι συντονιστές τους και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ακόμη, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι προτάσεις που έχουν σταλεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαλόγου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Εθνικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης

Αναμόρφωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

Ψηφιακή εκπαίδευση

Μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ενιαίος χώρος και αναμόρφωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Οπτικοακουστικός εγγραμματισμός - Μουσική παιδεία

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση