iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΤΟΣΚΑΣ

Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Παρατείνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016 η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της Απόφασης αυτής (ΦΕΚ Β' 422 από 22.02.2016) και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη για την ανανέωση χορήγησης των ως άνω αδειών είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 3009/2/84-δ΄ από 27.07.2004 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά ανανέωσης της άδειας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση