iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
The southern plane of the Milky Way from the ATLASGAL survey
This image of the Milky Way has been released to mark the completion of the APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy (ATLASGAL). The APEX telescope in Chile has mapped the full area of the Galactic Plane visible from the southern hemisphere for the first time at submillimetre wavelengths — between infrared light and radio waves — and in finer detail than recent space-based surveys. The APEX data, at a wavelength of 0.87 millimetres, shows up in red and the background blue image was imaged at shorter infrared wavelengths by the NASA Spitzer Space Telescope as part of the GLIMPSE survey. The fainter extended red structures come from complementary observations made by ESA's Planck satellite. Note that the far right section of this long and thin image does not include Planck imaging. To fully appreciate this image click on it and zoom and scroll sideways.

Το θέαμα του Γαλαξία μας


Μια από τις πιο ευκρινείς εικόνες του γαλαξία μας, του Milky Way η για να ακριβολογούμε, ενός τμήματος του, μέσα από το φακό του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου στη Χιλή.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση