iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
επιμελητήριο

Σεμινάρια υπολογιστών και διαχείρισης κρίσεων στο Επιμελήτηριο


Σεμινάρια με θέμα τη «Διαχείριση συγκρούσεων και Δύσκολων περιστατικών», την «Εκμάθηση και Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ» και ένα τρίτο με θέμα «Αναπτύσσοντας τη Συναισθηματική μας Νοημοσύνη» διοργανώνει το Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα:


Διαχείριση Συγκρούσεων & Δύσκολων Περιστατικών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους και όσες συμμετέχουν ή ασχολούνται με ομάδες (ενδεικτικά: Στελέχη Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.ά.) και επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων, δύσκολων περιστατικών και διαπραγματεύσεων.


«Εκμάθηση και πιστοποίηση γνώσης Η/Υ»

Ένα σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε όποιον θέλει να αποκτήσει γνώσεις πάνω στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πέντε διαφορετικές ενότητες αλλά ακόμα και να πιστοποιηθεί στις ενότητες αυτές.


«Αναπτύσσοντας τη Συναισθηματική μας Νοημοσύνη»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους και όσες συμμετέχουν ή ασχολούνται με ομάδες (ενδεικτικά: Στελέχη Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.ά.) και επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-247035 & 302730 κ Λεονταράκης Κυριάκος  email: [email protected]  φαξ 2810-227189, [email protected] από τις 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση