iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017
schrankrefugees

“Τι χρειαν έχομεν μαρτύρων;»


Η Ευρώπη διαλύεται. Θέλετε και απόδειξη; Και μέσα στη φτώχεια οραμάτων, ηγετών, σχεδίων και προοπτικών η έκφραση «και μη χειρότερα» μοιάζει απελπιστικά φτωχή. Και αυτή..!

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση