iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
μαθηματικά

Ξεκινούν οι αιτήσεις των αναπληρωτών για την ενισχυτική


Ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την απασχόληση στην ενισχυτική διδασκαλία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε μία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) της επιλογής τους. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι, τυχόν, υποβάλουν αιτήσεις σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε. θα τεθούν εκτός προγράμματος.

Οι αιτήσεις αφορούν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03  (Μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (Φυσικοί) και ΠΕ04.02 (Χημικοί). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016.

Η σχετική αίτηση, ο πίνακας θέσεων, αλλά και η σχετική υπουργική απόφαση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr .

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση