iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
Διαφήμιση για γυναίκες

Σε διαβούλευση η υπαίθρια διαφήμιση


Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί η έγκριση κανονιστικής διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση.

Ο κανονισμός έχει ως αντικείμενο την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου και αφορά στην υπαίθρια διαφήμιση σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

Η διακίνηση και προβολή ιδεών, καθώς και η υπαίθρια διαφήμιση αγαθών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων επιτρέπεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε την παρούσα κανονιστική πράξη.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση