iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ΑΜΑΡΙ

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμαρίου


Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Αμάρι με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.


2.      Διαγραφήπαραστατικών (τιμολογίων)που εκκρεμούν από 2011-2013 για πληρωμή λόγω έλλειψης δικαιολογητικών


3.      Αναμόρφωση για αναπροσαρμογή Τεχνικού Προγράμματος και Χρηματικού Υπολοίπου -Οφειλών Εισπρακτέων Υπολοίπων.


4.      Έγκριση Προμηθειών Δήμου Αμαρίου έτους 2016.


5.       Λήψη απόφασης για Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού  60.000,00 € με χρηματοδότηση ΠΔΕ.


6.      Λήψη απόφασης για Καθορισμό τρόπου   εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €, με χρηματοδότηση ΠΔΕ.


7.      Λήψη απόφασης για Καθορισμό τρόπου   εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΣΤΟΥΣ  ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» προϋπολογισμού  80.000,00 €  με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών .


8.      Λήψη απόφασης για Καθορισμό τρόπου   εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 15.000,00 € με χρηματοδότηση μέσω προγραμματικής σύμβασης Περιφ. Ενότητας Ρεθύμνου και Δήμου Αμαρίου.


9.      Λήψη απόφασης για Καθορισμό τρόπου   εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» προϋπολογισμού 36.000,00 € με χρηματοδότηση  ΣΑΤΑ 2015.


10. Λήψη απόφασης για Καθορισμό τρόπου   εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ    

ΧΑΡΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ ΠΡΩΤΥΠΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 99.000,00 € με   

χρηματοδότηση του ΥΠΕΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).


11. Λήψη απόφασης για Καθορισμό τρόπου   εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  


ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2015.


12.   Διαγραφή τελών άρδευσης.


13. Έγκριση ισολογισμού  της ΑΜΑΡΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α. έτους 2014


14. Έγκριση ισολογισμού της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ έτους 2014.


      15. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.


16. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.


17. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση