iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
ΣΥΡΙΖΑ

Πολυιατρείο στον Αγ.Νικόλαο θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ


Την αποδέσμευση του χώρου που είχε παραχωρηθεί από τον δήμο για την δημιουργία πολυϊατρείου και διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ, με σκοπό την χρήση του για άλλο σκοπό θέτει προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2016 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αγ. Νικολάου.

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ Αγ. Νικολάου αναλυτικά:

Κατά το παρελθόν, όταν το ΙΚΑ διέθετε υπηρεσίες Υγείας, ο νομός Λασιθίου αποτελούσε έναν από τους ελάχιστους νομούς της Ελλάδας που δεν διέθετε Νομαρχιακές Υπηρεσίες Υγείας. Έγινε λοιπόν σοβαρή προσπάθεια από πολλούς φορείς, όπως ο δήμος και το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου, να καλυφθεί αυτό το σημαντικό κενό με την κατασκευή πολυϊατρείου του ΙΚΑ στον Αγ. Νικόλαο που έφτασε μέχρι και το στάδιο ανάθεσης της κατασκευής του έργου.

Έκτοτε πολλά άλλαξαν, το ΙΚΑ δεν είναι πλέον πάροχος υπηρεσιών υγείας,  οι μονάδες του έχουν ενταχθεί στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) που λειτουργεί στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και υπεύθυνος σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την δημιουργία νέων μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ο υπουργός Υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, το ήδη προβληματικό από πριν δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης έχει αποδιοργανωθεί πλήρως, με την αποψίλωσή του από υγειονομικό  προσωπικό και την υποχρηματοδότησή του.

Αποτελεί κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και του υπουργείου Υγείας η οικοδόμηση εξ αρχής ενός αποτελεσματικού δημόσιου συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που αφενός θα παρέχει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες πρόληψης και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες και αφετέρου θα μπορεί να περιορίσει δραστικά τις άσκοπες σπατάλες.

Μέσα στον παραπάνω σχεδιασμό, η κατασκευή και λειτουργία δομής παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (Κέντρου Υγείας - Κέντρου Αναφοράς) στον Αγ. Νικόλαο είναι απαραίτητη. Ο χώρος που είχε παραχωρηθεί από τον Δήμο για την κατασκευή του πολυιατρείου του ΙΚΑ είναι ο πλέον κατάλληλος προς τούτο, αφενός λόγω της κεντρικής θέσης που έχει στην διευρυμένη οικιστικά πόλη του Αγ. Νικολάου και αφετέρου λόγω της γειτνίασής του με το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου όπου θα μπορούν να παραπέμπονται εκείνοι οι ασθενείς για τους οποίους απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις ή νοσηλεία.

Απαιτείται λοιπόν η συστράτευση όλων μας, πολιτών και φορέων του Αγ. Νικολάου και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου προς επίτευξη αυτού του στόχου που δεν τον θεωρούμε ανέφικτο και μόνο αν οι προσπάθειες αυτές- και για όσο χρόνο χρειαστεί - δεν καρποφορήσουν, να διατεθεί ο συγκεκριμένος χώρος για την δημιουργία κάποιας άλλης δομής. Η αναβολή της λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδέσμευση του οικοπέδου είναι επομένως απαραίτητη.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση