iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΜΠΕΛΑ

Ενεργοί Πολίτες: Με ποιες διαδικασίες θα στελεχωθεί το Πολιτιστικό Κέντρο


Πρόταση για την διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου με θέμα «πορίσματα επιθεωρητών - ελεγκτών δημόσιας διοίκησης για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και οι αναγκαίες παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής» από την παράταξη Ηράκλειο - Ενεργοί Πολίτες.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Θεωρούμε ότι έχει πλέον περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, για την ενημέρωση μας, από την ημέρα κοινοποίησης των δύο πορισμάτων. Μπορεί, βέβαια στα πορίσματα ο έλεγχος να αναφέρεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 (και όχι το σύνολο), όμως οι αναφορές και οι διαπιστώσεις που αναγράφονται σ' αυτά, δημιουργούν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την πλευρά της Δημοτικής αρχής.

Επιπλέον στην ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων συντελούν και οι σκέψεις που ακούγονται ότι, η θεραπεία των διαπιστώσεων θα αποκατασταθεί με κάποιες διορθώσεις επιμετρήσεων και τιμών. Το θέμα είναι ευρύτερο (ιδιαίτερα σήμερα λίγο πριν την έναρξη της β' φάσης) και έχει να κάνει:

∙      Ποια πρόσωπα θα στελεχώνουν τα διοικητικά όργανα - Διευθύνουσα υπηρεσία / Επιβλέπουσα υπηρεσία, Τεχνικό Συμβούλιο κλπ. Μπορούν σε αυτά να συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα για τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις, σε πολλά σημεία τα πορίσματα διαπιστώνουν παραβάσεις του νομικού πλαισίου;

∙      Τι θα γίνει με τους καταλογισμούς;

∙      Πως θα θωρακιστεί - θεσμικά - η διοίκηση ΔΕΠΤΑΗ και Δήμου για την συνέχεια, ποια διαφάνεια και έλεγχος θα υπάρχει για να μην επαναληφθούν και στην β' φάση.

Με την παρέμβαση μας αυτή ζητάμε άμεσα το δημοτικό συμβούλιο να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση