iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
Microsoft

Συνεργασία ΕΚΔΔΑ με Microsoft


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το πλαίσιο συνεργασίας τους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσδιόρισαν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η εταιρία Microsoft.

Με τη συνεργασία αυτή όλα τα στελέχη της διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της πρόσβασης στο Πρόγραμμα IT Academy της Microsoft, να εκπαιδευθούν δωρεάν σε διάφορα τεχνολογικά θέματα, όπως λειτουργικά συστήματα, εργαλεία αυτοματισμού γραφείου, ERP, CRM, προγραμματισμό, διαχείριση δικτύων κτλ.

Το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν, στις 11/02/2016, η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια της Microsoft στην Ελλάδα, κα Παναγιώτα Αντωνάκου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση
 
   Photo Stories

ΕΚΔΔΑ