iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ9 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ενεργοί Πολίτες για τις απευθείας αναθέσεις στη ΑΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ηρακλείου


Ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο διά του προέδρου απευθύνει η ομάδα των "Ενεργών Πολιτών" και αφορά στις απευθείας αναθέσεις από την ΑΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ηρακλείου.

Ειδικότερα αναφέρουν:

Αξιότιμε κύριε δήμαρχε

Στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ οι απευθείας αναθέσεις και ο τεμαχισμός των έργων ή της παροχής υπηρεσιών φαίνεται να είναι η κύρια επιλογή της διοίκησης, σε αντίθεση με τις δημόσιες εξαγγελίες σας περί θεμιτού ανταγωνισμού, ισοτιμίας και τελικά διαφάνειας.

Η ερώτηση μας αναφέρεται σε ένα ενδεικτικό περιστατικό (και όχι μοναδικό) "Υπηρεσίες Τεχνικής Διαχείρισης για τα Δημοτικά Αθλητικά Κέτρα".

1. Απόφαση 3 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης- (20/1/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 21.991,05 (με ΦΠΑ 27.048,98) σε 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/2/2015 -31/3/2015

Αιτιολογία : είναι απαραίτητη αυτή η σύμβαση μέχρι να προχωρήσει ο νέος διαγωνισμός, ο οποίος εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου ένα μήνα

2. Απόφαση 38 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (11/3/2015)

Απευθείας ανάθεση 7.595,52 (με ΦΠΑ 9.342,97 ) στους ίδιους τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/3/2015 -30/3/2015, μέχρι ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού.

3.Απόφαση 39 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (30/4/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 18.719,51 (με ΦΠΑ 23.025,60 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/4/2015 -30/7/2015 . Αιτιολογία : Δεν κάνομε διαγωνισμό, διότι υπολογίζουμε (η διοίκηση) ότι το συνολικό κόστος θα κοστίσει περισσότερο στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ κατά άτομο από ότι η απευθείας ανάθεση. !!!!!

4. Απόφαση 66 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (29/7/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 7.675,20 (με ΦΠΑ 9.440,50 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/8/2015 -31/8/2015 .

5. Απόφαση 72 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (31/8/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 12.480,00 (με ΦΠΑ 15.350,40 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/9/2015 -31/10/2015 .

6. Απόφαση 80 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (30/10/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 6.240,00 (με ΦΠΑ 7.672,20 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/11/2015 -31/11/2015 .

7. Απόφαση 91 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (27/11/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 12.480,00 (με ΦΠΑ 15.350,00 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/12/2015 -31/1/2016.

Το συνολικό ετήσιο κόστος των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 87.181,28 και με ΦΠΑ 107.232,98€, ποσό που είναι απαγορευτικό για απευθείας ανάθεση.

Και η ισότιμη συμμετοχή, ο ανταγωνισμός, η διαφάνεια; ...  Ούτε λόγος να γίνεται.

Κύριε Δήμαρχε

Με την ευκαιρία της παραπάνω ερώτησης μας, καλούμε την δημοτική αρχή να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση