iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
Αιμοδοσία

Εθελοντική αιμοδοσία στη ΣΕΑΠ από μαθητές και οπλίτες


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μια πράξη αγάπης και στήριξης προς το συνάνθρωπο έχει ξεκινήσει από τις 8 το πρωί στο Στρατόπεδο Δασκαλογιάννη.

Συγκεκριμένα  εθελοντική αιμοδοσία μαθητών και οπλιτών της Σχολής λαμβάνει χώρα στην  έδρα της Σχολής Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού στο Ηράκλειο .

Η αιμοδοσία γίνεται από την κινητή µονάδα αιµοδοσίας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση