iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου

Ώρες λειτουργίας Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου


Οικογένειες και άλλους δημότες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα ανακουφίζει το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ηρακλείου που βρίσκεται στην οδό Κόσμων 24 στο κέντρο της πόλης.

Όσοι πολίτες επιθυμούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή,  μπορούν να το επισκεφθούν κατά τις ημέρες Τρίτη Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 π.μ έως τη 1 μ.μ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση