iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017
Αιμοδοσία

Εθελοντική αιμοδοσία στο στρατόπεδο Δασκαλογιάννη


Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου στις και 8:00 το πρωί στο Στρατόπεδο «∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» , έδρα της Σχολής Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η αιμοδοσία θα γίνει με τη συμμετοχή µαθητών και οπλιτών της Σχολής από την κινητή µονάδα αιµοδοσίας του Βενιζελίου Νοσοκοµείου Ηρακλείου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση