iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
ΙΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Ολοκληρώθηκε το GreenVM


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο GreenVM που αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογίας για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στους πολυπύρηνους επεξεργαστές, την ευκολία προγραμματισμού τους και την ενεργειακή τους αποτίμηση.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι το προγράμματος ήταν ο καθηγητής Μανόλης Κατεβαίνης, Επικεφαλής του εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI(CARV) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και η καθηγήτρια Παναγιώτα Φατούρου, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του CARV.

Το έργο GreenVM χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία είχε ως βασικό στόχο την υποστήριξη ταλαντούχων ερευνητών, με σημαντικά ερευνητικά και εργασιακά επιτεύγματα, των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, ώστε να επιτευχθεί σημαντική συνεισφορά στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της.

Το GreenVM είχε διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση
 
   Photo Stories

ΙΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ