iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018
ΑΜΕΑ,

Ανανεώνονται οι κάρτες αναπηρίας για τις μετακινήσεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Όπως έγινε γνωστό από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρατείνεται η ημερομηνία χορήγησης και ανανέωσης των καρτών μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), μέχρι  και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.Οι κάρτες θα παραλαμβάνονται από την  Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηρακλείου Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης οδός 1770 αρ. 24 4ος όροφος (παλιό Ιπποκράτειο).

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.


1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου, ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομία ποσοστό Αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ3.Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του προηγούμενου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (2015) (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2014)


4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής (Διατίθεται από την Υπηρεσία)5.Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας  ( φωτοαντίγραφο )6.Δύο φωτογραφίες (για την χορήγηση Νέου Δελτίου)  Ειδικά οι δικαιούχοι Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, η μία θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού7..Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης(Ανανέωση) 8.Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση