iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
ΕΛΜΕ Χανίων - διαμαρτυρία

Τακτική συνεδρίαση της ΕΛΜΕ Χανίων την Πέμπτη 4.2


Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου στις 8:15 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΜΕ Χανίων. Η συνεδρίαση θα γίνει στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων).

Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:

1. Οικονομικά του σωματείου

2. Ενημέρωση για Γ/Σ προέδρων 

3. Πρόσκληση συλλόγου Νεανικής Δημοσιογραφίας

4. Προγραμματισμός δράσεων για ασφαλιστικό - αναπληρωτές και ελαστικές σχέσεις.

Η συνεδρίαση αυτή (όπως κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, ακόμα, να προτείνουν την ένταξη, εντός ημερήσιας διάταξης θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε αυτά τα θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) ταχυδρομείο της ΕΛΜΕ ([email protected]), είτε δια ζώσης, ενώπιον του ΔΣ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση