iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ISO 9001 για τις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τη διαδικασία πιστοποίησης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008, μετά την  επιθεώρηση από τον οργανισμό TUV HELLAS, έναν ανεξάρτητο φορέα με διεθνείς διαπιστεύσεις o οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την Πιστοποίηση Ποιότητας και το ISO, ολοκλήρωσε η μονάδα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας Πειραιώς, στις 27/01/2016.

Η πιστοποίηση αφορά στις υπηρεσίες παροχής και τήρησης στοιχείων Μετοχολογίου και αποτελεί την επιβράβευση της σταθερής προσπάθειας της Τράπεζας για ουσιαστική και διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει, με κύριο γνώμονα την ποιότητα στην εξυπηρέτηση των μετόχων και των πελατών της.

Η παραπάνω πιστοποίηση επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, διατηρώντας τη θέση της πρώτης Τράπεζας στην Ελλάδα.  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση