iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
ΠΑΤΕΛΕΣ Έργα οδός Μπαντουβά

Αλλαγές από Δεύτερα στην κυκλοφορία λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΗ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Αλλάζουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα από την Δευτέρα  επί των οδών  Πιτσουλάκη - Στησιχόρου - Λ. Κνωσσού - Χατζάκη - Κρασαδάκη, καθώς θα αποκλειστεί προσωρινά η διέλευση των οχημάτων επί της οδού Κλεάνθη για  να εκτελεστούν εργασίες της ΔΕΥΑΗ.

Το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτάκτων εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η. για την σύνδεση κεντρικών τροφοδοτικών αγωγών του δικτύου ύδρευσης, θα αποκλειστεί προσωρινά η διέλευση των οχημάτων επί της οδού Κλεάνθη.

Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω των οδών Πιτσουλάκη - Στησιχόρου - Λ. Κνωσσού - Χατζάκη - Κρασαδάκη, προκειμένου να εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες.

Η νέα διαδρομή της Αστικής Συγκοινωνίας για τις δύο αυτές ημέρες θα γίνεται μέσω των οδών Πιτσουλάκη - Στησιχόρου - Λ. Κνωσσού - Χατζάκη - Κρασαδάκη.  Η προσωρινή αυτή διακοπή και εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύει από την Δευτέρα  25-01-2016  μέχρι και την Τρίτη 26-01-2016.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που θα καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση