iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκλέγουν νέο γραμματέα στο Περιφερειακό Συμβούλιο


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στην εκλογή νέου γραμματέα στις 27 Ιανουαρίου προχωρά το Περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης, μετά την παραίτηση του Μανώλη Θραψανιώτη στις 22 Δεκεμβρίου του 2015.

Η διαδικασία θα λάβει χώρα, στις 14:00μμ, στα πλαίσια της τακτικής συνεδρίασης του Π.Σ οπότε και θα συζητηθούν και τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά η ατζέντα του Περιφερειακού Συμβουλίου

2.1 Έγκριση: α) σχεδίου τροποποίησης/αντικατάστασης προγραμματικής σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκορώνου για την ολοκλήρωση της  Πράξης «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής» και ορισμό των δύο (2) μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, β) εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή  του προαναφερόμενου σχεδίου και των σχετικών εγγράφων (Αίτηση, Πίνακες) και γ) υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης: «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής» στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7810/15-01-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

2.2 Έγκριση: α) σχεδίου τροποποίησης/αντικατάστασης προγραμματικής σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγ. Βασιλείου για την ολοκλήρωση της  Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ»,  β) εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή του προαναφερόμενου σχεδίου και των σχετικών εγγράφων (Αίτηση, Πίνακες) και γ) υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ» στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7824/15-01-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

2.3 Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ»» στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης,  σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7413/15-01-2016 έγγραφο της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής των 2.1, 2.2 και 2.3 θεμάτων ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος).

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3.1 Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μαλεβιζίου, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου με Γεωλόγο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7368/15-01-2016 έγγραφο της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

4.1 Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρεις Κρήτης - ΠΕ Χανίων για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιθεωρήσεων Σχολών ναυαγοσωστικής και διενέργειας εξετάσεων, όπως προβλέπεται από  τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 23/2000, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 8131/15-01-2016 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

5. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

5.1 Σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ και έγκριση σχεδίου καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194 και 195 του Ν. 3852/2010 και  τη σχετική εισήγηση.

- (εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα τουρισμού κ. Βαμιεδάκης Μιχαήλ)

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση