iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ - ΒΟΥΛΗ

Παρέμβαση Αυγενάκη για τις τιμές των καυσίμων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στα φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά καυσίμων και στην ανάγκη αντιμετώπισης τους, καθώς και στην υποχρέωση της Πολιτείας για την προστασία των καταναλωτών, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. κ. Γεώργιο Σταθάκη.

Συγκεκριμένα, η ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Αυγενάκης στη Βουλή απευθυνόμενος στον κ. Σταθάκη είναι: «η κερδοσκοπία στην αγορά καυσίμων κινείται σε υψηλά επίπεδα και καθίσταται αναγκαία η αποτελεσματική παρέμβαση της Κυβέρνησης με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας, καθώς και για να περάσει στις τιμές των υγρών καυσίμων η ραγδαία πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), παρόλο που η τιμή του αργού πετρελαίου (BRENT) από το καλοκαίρι του 2014 έχει πέσει κατά 70%, η μείωση αυτή δεν έχει μεταφερθεί στην τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων».

Επίσης, ανέφερε ότι «η Ένωση των Πρατηριούχων επισημαίνει ότι η πτώση κατά 70% στην τιμή του αργού πετρελαίου δεν επέφερε ανάλογη μείωση στις προ φόρων διυλιστηριακές τιμές. Σημαντικό ζήτημα εγείρεται και από την διαφαινόμενη απουσία ανταγωνισμού στη διαμόρφωση των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων. Η εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, η υιοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ. εκπτώσεις κλίμακας) για την χορήγηση εκπτώσεων προς τους πρατηριούχους, καθώς και η άσκηση εποπτείας για τυχόν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού από επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (π.χ. καθορισμός των τιμών στο πλαίσιο συμπράξεων ή με την συγκέντρωση και την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά) αποτελούν σημαντικά μέτρα για την προστασία τόσο των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων που σέβονται τους κανόνες».

Τέλος, ο κ. βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ θέτει τα εξής ερωτήματα:

1) Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την αντιμετώπιση των φαινομένων κερδοσκοπίας στην αγορά καυσίμων.

2) Ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την στήριξη του υγιούς ανταγωνισμού και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού που έχει προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού;

3) Με ποια μέτρα στοχεύετε να αντιμετωπίσετε περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και αντιανταγωνιστικών πρακτικών;

4. Για ποιο λόγο η σημαντική πτώση στην τιμή του αργού πετρελαίου (Μπρεντ) δεν έχει μεταφερθεί στις προ φόρων διυλιστηριακές τιμές των καυσίμων, και κατ' επέκταση και στις τιμές λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων;».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση