iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
ProximaCentauriHubble2048

Ο εγγύτερος του Κενταύρου


Το πιο κοντινό σε μας αστέρι, ο εγγύτερος του Κενταύρου ή Άλφα του Κενταύρου ή Proxima Centauri. Το φως από το αστέρι αυτό χρειάζεται μόλις 4.25 χρόνια για να φτάσει ως εμάς.  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση