iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
ProximaCentauriHubble2048

Ο εγγύτερος του Κενταύρου


Το πιο κοντινό σε μας αστέρι, ο εγγύτερος του Κενταύρου ή Άλφα του Κενταύρου ή Proxima Centauri. Το φως από το αστέρι αυτό χρειάζεται μόλις 4.25 χρόνια για να φτάσει ως εμάς.  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση