iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Αρναουτάκης ARLEM

Σε διεθνές συνέδριο συμμετέχει ο Σ. Αρναουτάκης


Στη σύνοδο της Ολομέλειας της Ευρωμεσογειακής Τοπικής και Περιφερειακής Συνέλευσης (ARLEM), η οποία θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Ιανουαρίου, στη Λευκωσία της Κύπρου θα συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο  Περιφερειάρχης Κρήτης πρόκειται να συμπροεδρεύσει στην Επιτροπή Βιώσιμης Εδαφικής Ανάπτυξης της ALERM. Η Συνέλευση «ARLEM  - Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly» αποτελείται από Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές της Μεσογείου (των κρατών-μελών της ΕΕ και Μεσογειακών χωρών), ενώ επικεντρώνει τις συζητήσεις των μελών της στην ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Στη σύνοδο θα συζητηθούν και θα εγκριθούν οι προτεραιότητες του σχεδίου δράσης της ALERM για το 2016 που είναι: η ενίσχυση της απασχόλησης, η βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη στο αστικό περιβάλλον, η ορθή διαχείριση της μετανάστευσης στη Μεσόγειο και ο ρόλος που μπορούν και οφείλουν να διαδραματίσουν οι Περιφερειακές και οι Τοπικές Αρχές στο σημαντικό αυτό θέμα.

Ιδιαίτερα θα συζητηθεί η αξιοποίηση της "Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας", μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται σε ορισμένους από τους άμεσους γείτονες της ΕΕ που έχουν χερσαία και θαλάσσια σύνορα με αυτήν, στην Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, για την επέκταση του οφέλους που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις γειτονικές της χώρες.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση