iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ

ΚΚΕ: Καταψήφιση νομοσχεδίου ανταλλαγής πληροφοριών από το ποινικό μητρώο


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το ΚΚΕ είναι αντίθετο με το νομοσχέδιο που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία οδηγία της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου. Το νομοσχέδιο συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Μιλώντας στη συνεδρίαση ο βουλευτής του Κόμματος  Μανώλης Συντυχάκης τόνισε ότι οι συγκεκριμένες οδηγίες «εισάγουν τους κανόνες της ΕΕ προκειμένου να δημιουργηθεί ένας υπερκρατικό όργανο με στόχο την καταστολή». 

Το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο επί της αρχής, σημείωσε ο Μανώλης Συντυχάκης και έκανε λόγο για παραπέρα οικοδόμηση του αντιδραστικού κατασταλτικού «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ» που λειτουργεί προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος των λαών.

Επισήμανε επίσης το ενδεχόμενο προσωπικά δεδομένα να διαρρεύσουν και δεν απέκλεισε να γίνει κι άλλη χρήση τους πέραν των όσων προβλέπουν οι οδηγίες της ΕΕ.  

Το νομοσχέδιο αφορά την «ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ "σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών - μελών" και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου "σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)"».

Ολόκληρη η παρέμβαση του Μ. Συντυχάκη

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση