iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΛΠΗ

Ψηφίζουν για τους νέους διευθυντές εκπαίδευσης


Τους νέους διευθυντές εκπαίδευσης  εκλέγουν σήμερα οι διευθυντές των σχολείων της χώρας.

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας θα αρχίσει στις 9:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00.Τα αποτελέσματα θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ από την επόμενη εβδομάδα και έως τις 19 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο και οι νέοι διευθυντές εκπαίδευσης θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Φεβρουαρίου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση