iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
Ομόλογα - Γραμμάτια

Άντλησε 2,9 δισ. ευρώ το Δημόσιο από δημοπρασία εντόκων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο από τη διπλή δημοπρασία εξάμηνων και τρίμηνων εντόκων γραμματίων.

Συγκεκριμένα,  το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από εξάμηνα έντοκα, με επιτόκιο που παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,97%, και 1,3 δισ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα, με επίσης αμετάβλητο επιτόκιο στο 2,7%.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση