iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
Πατριάρχης Θεόδωρος Β Αλεξανδρείας με το νέο Μητροπολίτη Πέτρας Γεράσιμο

Συγχαρητήρια επιστολή Θεόδωρου Β' προς το νέο Μητροπολίτη


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μόλις έγινε γνωστή η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμου, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ο οποίος τον γνωρίζει από παιδί, επικοινώνησε μαζί του για να τον συγχαρεί ενώ συνέταξε και συγχαρητήρια επιστολή την οποία απέστειλε στο νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη.

Αναφορικά με τα παραπάνω το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, όπου περιλαμβάνεται και η συγχαρητήρια επιστολή του κ.κ. Θεόδωρου:

«Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου ε.έ. πληροφορηθεὶς μετά ιδιαιτέρας χαράς και συγκινήσεως την επάξια εκλογή του Αρχιμ. Γερασίμου Μαρματάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, ως νέου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, επικοινώνησε μαζί του και απέστειλε επιστολή, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια.

Ο Μακαριώτατος γνωρίζει παιδιόθεν τὸν νέον εψηφισμένον Μητροπολίτην κ. Γεράσιμον, προς τον οποίον τρέφει ιδιαίτερα αισθήματα αγάπης και εκτιμήσεως, διότι διακρίνεται για το ήθος και τις αρετές αυτού, αλλά και την έμφυτη καλοσύνη και αγάπη του, το πράον και ιλαρόν του χαρακτήρος του.

Επιστέγασμα δε της δραστήριας προσφοράς του, αλλά και απόδειξις της τιμής προς το πρόσωπον του Μακ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας, αποτελεί η φροντίδι του Ηγουμένου, νυν εψηφισμένου Μητροπολίτου Πέτρας κ. Γερασίμου, καθιέρωσις ειδικής αιθούσης εις το Ηγουμενείον της ως άνω Ι. Μονής, ως "Μουσείου", ονομασθέντος "Πατριάρχης Θεόδωρος Β', ο Κρὴς καὶ Αγκαραθίτης", ένθα εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα δωρηθέντα υπό του ιδίου του Πατριάρχου εις την Ι. Μονήν της μετανοίας του.

Ας σημειωθεί ότι Αδελφοί της Ιστορικής Μονής Αγκαράθου, εκτός του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, τυγχάνουν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης κ. Μακάριος, Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας, Ρόδου κ. Κύριλλος και Πηλουσίου κ. Νήφων.

Ακολουθεί η συγχαρητήριος επιστολή του Μακαριωτάτου:

"Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Μητροπολῖτα Πέτρας καὶ Χερρονήσου, κύριε Γεράσιμε, χάρις καί ἔλεος ἐφ' ὑμᾶς παρά τοῦ Παναγάθου Θεοῦ.

Ἐπί τῷ χαροποιῷ ἀγγέλματι τῆς ἐπαξίας εἰς Μητροπολίτην Πέτρας καὶ Χερρονήσου ἐκλογῆς ὑμῶν, διά τοῦ παρόντος Πατριαρχικοῦ Γράμματος ἐκφράζομεν ἐκθύμους συγχαρητηρίους εὐχάς διά τήν προαγωγήν ταύτην, ἥτις ἀποτελεῖ τό ἐπιστέγασμα τῆς ὑμετέρας πολυχρονίου, εὐόρκου καί καλλικάρπου διακονίας εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης, καὶ δὴ ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ Ἡγουμένου τῆς κοινῆς Μετανοίας ἡμῶν, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου.

Ἐπί δέ τούτοις, συγχαίροντες καί αὗθις καί εὐχόμενοι ὑμῖν μακρότητα ἡμερῶν, ἐν εὐλογίαις θείων θησαυρισμάτων, ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ φιλοθέου ποιμνίου ὑμῶν, διατελοῦμεν μετά πολλῶν Πατριαρχικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν.

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β'

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει

τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 8ῃ Δεκεμβρίου 2015"».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση