iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
Κρητική μουσική, Κρητικά, λύρα, ριζίτικο τραγούδι

Συνέδριο για το ριζίτικο τραγούδι στα Χανιά


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και ο Δήμος Πλατανιά οργανώνουν συνέδριο στον Πλατανιά Χανίων, το τριήμερο 1, 2 και 3 Ιουλίου 2016, με θέμα "Το Ριζίτικο Τραγούδι" και καλούν τους ερευνητές, τους μελετητές, τους καταγραφείς και τους εκτελεστές του ριζίτικου τραγουδιού να λάβουν μέρος σ' αυτό.

Το συνέδριο θα ασχοληθεί με πτυχές του Ριζίτικου, όπως οι συνθήκες δημιουργίας του, οι δημιουργοί του, οι καταγραφείς του, η μελωδία (οι μουσικοί σκοποί) του, οι εκτελεστές του, οι αξίες και τα πρότυπα που αυτό προβάλλει, η διαχρονικότητά του, το μέλλον του κ.ά.

Στους εισηγητές-συνέδρους που θα προσέλθουν στο συνέδριο από μακριά θα παρασχεθεί φιλοξενία.

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα τυπωθούν χωρίς καθυστέρηση.

Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Στη δήλωση θα πρέπει να υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) και το θέμα της ανακοίνωσης.

Η περίληψη της ανακοίνωσης (εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης σελίδας) θα σταλεί, στην ίδια διεύθυνση, μέχρι την 31η Μαρτίου 2016.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση