iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
ΕΚΤ

Στα 77,9 δισ. ευρώ ο ELA


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μειώθηκε περαιτέρω το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών, μέσω του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας.

Μετά από σχετική εισήγηση της Τραπέζης της Ελλάδος, το ανώτατο όριο του μηχανισμού ELA μειώνεται κατά 7,8 δισ. ευρώ, στα 77,9 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015.

Η μείωση του ανώτατου ορίου ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την επιτευχθείσα πρόοδο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση