iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μεγάλη δωρεά αναλώσιμων στα νοσοκομεία της Κρήτης


Υγειονομικό υλικό για τα νοσοκομεία της Κρήτης θα παραλάβει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 η 7η Υ.ΠΕ. Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη δωρεά, της Παγκρητικής Ενωσης Αμερικής, με αναλώσιμο υγειονομικό, (επιδεσμικό υλικό, σύριγγες, γάντια, συσκευές αναρρόφησης, πιεσόμετρα, κ.α.), που φθάνει στην Κρήτη με κοντέινερ μέσω του IOCC, δηλαδή μέσω του International Orthodox Christian Charities. Το περιεχόμενο της δωρεάς θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του νέου Αθλητικού Κέντρου στα Δύο Αοράκια, έως τη διανομή του στα νοσοκομεία.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση