iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
νοσοκομειο

Ηημερομηνία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων στην υγεία


Από τη διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται, ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας:

α) φυσικού νοσοκομείου-ακτινοφυσικού ιατρικής θα διενεργηθούν την Δεύτερα 14-12-2014 και ώρα 10:00 π.μ., στην ιατρική σχολή Αθηνών-εργαστήριο ιατρικής φυσικής-κτίριο Ανατομίας Μικράς Ασίας 75, Γουδή

β) φυσικού νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών θα διενεργηθούν την Τρίτη 15-12-2014 και ώρα 10:00 π.μ., στην ιατρική σχολή Αθηνών-εργαστήριο ιατρικής φυσικής-κτίριο Ανατομίας Μικράς Ασίας 75, Γουδή


Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από Δεύτερα 16-11-2015 έως και Παρασκευή 04-12-2015

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν καθοριστεί με την αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 13475/11-02-2014 εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας και θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας των περιφερειακών ενοτήτων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση