iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
ΚΡΗΤΗ Νατούρα

Όμορφη Κρήτη...


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στην όμορφη Κρήτη υπάρχουν 53 περιοχές ακόμα πιο όμορφες. Τόσο όμορφες και αξιόλογες περιβαλλοντικά που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «Natura2000» και προστατεύονται με ειδικό καθεστώς.

Οι περιοχές αυτές καλύπτουν το 30%  της συνολικής επιφάνειας του νησιού. Ακόμα και σήμερα πολλοί κρητικοί θεωρούν "κατάρα" τις Νατούρα, διότι υπάρχουν διάφορες δραστηριότες που δε μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σ' αυτές. Ωστόσο, οι Νατούρα, δεν είναι "κατάρα" αλλά ευλογία, την οποία αν συλλάβουμε στην πραγματική της διάσταση, έχουμε αντί για εμπόδια, ευκαιρίες...  

Όλα τα παραπάνω προσπάθησε να "περάσει" η Περιφέρεια Κρήτης στους κατοίκους του νησιού οργανώντας ειδικές εκδηλώσεις σε όλους τους Δήμους του νησιού. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 ενημερωτικές ημερίδες που έθεσαν στο επίκεντρο τις περιοχές του δικτύου «Natura 2000». Πολίτες, τοπικοί φορείς και στελέχη της Αυτοδιοίκησης ενημερώθηκαν για την σημασία της προστασίας και της ανάδειξης του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης.

Έμαθαν τόσο για την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προστατευόμενες περιοχές Natura, όσο και για τις  ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από την διασύνδεση του περιβάλλοντος με  υπηρεσίες και τοπικά προϊόντα.  Μέσα από τον περιβαλλοντικό ηλεκτρονικό κόμβο https://natura2000.crete.gov.gr  πολίτες και φορείς μπορούν να έχουν πληροφόρηση, πρόσβαση στη σχετική νομοθεσία και βιβλιογραφία, να αναζητήσουν τις επιτρεπτές και μη δράσεις για τις 53 ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχές του νησιού μας.   

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση