iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Υπογραφή σύμβασης έργου Δήμου Πλατανιά


Ο Δήμος Πλατανιά γνωστοποιεί ότι αύριο Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 14.00μ.μ, στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι, θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή σύμβασης του  έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Ανωσκελης, Βουκολιών, Κακοπέτρου του Δήμου Πλατανιά", προϋπολογισμού δημοπράτησης: 499.995,00 €, μεταξύ του δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και της αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ.

To έργο αφορά τις εργασίες βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Ανωσκελης, Βουκολιών, Κακοπέτρου, της ΔΕ Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση