iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Προσωπικά δεδομένα και μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει την προσβολή των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Στην Ελλάδα μόνο το ΣτΕ την αναγνωρίζει, ενώ ο ΑΠ την κατάργησε εξαιτίας του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ, ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ αντιμετώπιση με τα ζητήματα που δημιουργεί ο σύγχρονος Μεγάλος Αδερφός [Γ.Φ]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 13ης Μαΐου 2014.

Περίληψη. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών - Οδηγία 95/46/ΕΚ -- Άρθρα 2, 4, 12 και 14 - Καθ' ύλην και εδαφικό πεδίο εφαρμογής - Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο - Επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνονται σε ιστοτόπους - Αναζήτηση, ευρετηρίαση και αποθήκευση των δεδομένων αυτών - Ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης - Εγκατάσταση επί του εδάφους κράτους μέλους - Περιεχόμενο των υποχρεώσεων του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης και των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 7 και 8».

Πηγή: gesfragoulis

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση