iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017
WINTER SWIMMER

Ψυχρολουσίες


Αρχίζουν τα δύσκολα για όσους μισούν το κρύο και τα ευχάριστα για όσους δηλώνουν χειμερινοί κολυμβητές. Διαλέξτε..! Οι ψυχρολουσίες πάντως σε κάθε περίπτωση είναι μάλλον… δεδομένες!  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση