iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017
WINTER SWIMMER

Ψυχρολουσίες


Αρχίζουν τα δύσκολα για όσους μισούν το κρύο και τα ευχάριστα για όσους δηλώνουν χειμερινοί κολυμβητές. Διαλέξτε..! Οι ψυχρολουσίες πάντως σε κάθε περίπτωση είναι μάλλον… δεδομένες!  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση