iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Νίκου Καλογερή θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης την Τρίτη 3 Νοεμβρίου  2015 και ώρα 11:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

1.1      Σταθμός ξηράς σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΣ Τ/Κ 0370048» στην κοινότητα Ζάκρου Δ.Ε. Ιτάνου Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1990/26-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.2      Μονάδα παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο της ΟΕ Αφοί Χατζάκη - Καζάνη στη θέση Πλατιά Όψη Δήμου Ιεράπετρας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2316/6-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.3      Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στη θέση «Ποταμούς» Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνης, από την εταιρία ERGO BETON ΕΠΕ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2613/12-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.4      Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου 4*, 398 κλινών, με την επωνυμία «SANTA MARINA», εκτός σχεδίου στην περιοχή Αμμουδάρα, Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2649/31-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.5      Ξενοδοχειακή μονάδα, κλασσικού τύπου κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 498 κλινών, με την επωνυμία «ATLANTICA CALDERA CRETA PARADISE BEACH» στη θέση "Καψός" ή "Παλιομαγαζές" της Τ.Κ. Γερανίου, του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, ιδιοκτησίας Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2597/8-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.6      Ξενοδοχειακή μονάδα, κλασσικού τύπου, κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 518 κλινών, με την επωνυμία «ATLANTICA CALDERA CRETA PARADISE» στην Τ.Κ. Γερανίου, του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, ιδιοκτήσίας «Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3220/16-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αγ. Βασιλείου, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Αγ. Βασιλείου», σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην υπ' αρίθμ. 110349/11-09-2015 τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό μελέτης που συντάχθηκε από τη ΔΤΕ ΠΕΡ, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι (20.000,000) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 115897/24-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Ρεθύμνου.

2.2 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνου», συνολικού προϋπολογισμού δέκα (10.000,000) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 115905/24-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Ρεθύμνου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση