iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
pluto-moon-kerberos

Κέρβερος


Συνδυάζοντας τέσσερις φωτογραφίες από τους «Νέους Ορίζοντες» η ΝΑΣΑ δημιούργησε αυτό το προφίλ του Κέρβερου, του μικρού φεγγαριού του Πλούτωνα. Οι φωτογραφίες ελήφθησαν από την απόσταση των 396.100 χιλιομέτρων από τον Κέρβερο.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση