iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
Κοινωνικό Παντοπωλείο, τρόφιμα

Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια τροφίμων στον Πλατανιά


Μέχρι την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου καλεί ο Δήμος Πλατανιά τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, «σύμφωνα με το από 21080/29-9-2015 πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια "τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ." για 16 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 66.868,08 ευρώ με ΦΠΑ, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Βάσει των σχετικών διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθρο 3 παρ .3 περ. β', γ' και δ' και 23, παρ. 1 έως 3 του Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του άρθρου 2 παρ. 12 εδ. δ' και 13 του ν. 2285/1995, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση.

Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά (ποσοστό έκπτωσης ή προσφερόμενη τιμή, ανάλογα με το είδος) μέχρι την Τετάρτη 4-11-2015.

Σας ενημερώνουμε ότι η διακήρυξη και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias.gr. και στη διαδρομή: Αρχική σελίδα- τελευταία νέα - προκηρύξεις διαγωνισμοί».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση