iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
Λότζια - Δημαρχείο Ηρακλείου

Πρόστιμο σε επιχειρήσεις χωρίς άδεια κοινόχρηστων χώρων


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου από την 1η Νοεμβρίου 2015, εκτός από το τέλος που αναλογεί θα επιβληθεί και πρόστιμο ίσο προς το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις που δεν δεν έχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Γνωρίζουμε στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων και δεν έχουν λάβει τη σχετική άδεια για το έτος 2015, ότι από 1η Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1828/89 θα επιβληθεί εκτός από το τέλος που αναλογεί και πρόστιμο ίσο προς το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Πληροφορίες: Τμήμα Ελέγχου Προσόδων

Τηλ. 2813409139, 2813409426, 2813409140»

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση