iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
Παιδικό ΕΠΣΗ

ΕΠΣΗ: Μετάθεση έναρξης παιδικού πρωταθλήματος


Η Επιτροπή Παιδικού Πρωταθλήματος της ΕΠΣΗ ανακοινώνει την μετάθεση της έναρξης της διοργάνωσης κατά μία εβδομάδα. Έτσι σύμφωνα με το νέο προγραμματισμό, το Παιδικό Πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το σαββατοκύριακο 7-8 Νοεμβρίου αντί στις 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου που είχε οριστεί αρχικά.

Ο λόγος της μετάθεσης είναι η μη έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από τις ακαδημίες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετέχουν την διοργάνωση. Η Επιτροπή Παιδικού Πρωταθλήματος ενημερώνει ότι οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΕΚΤΕΣ μέχρι την Τρίτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΕΠΣΗ, προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα. Πέραν της συγκεκριμένης προθεσμίας καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει αποδεκτή.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση