iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΕΣΠΑ Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Έρχονται κονδύλια για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκονται οι προδημοσιεύσεις τεσσάρων νέων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ. Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συλλέγει απόψεις και παρατηρήσεις με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών τους, ενόψει της προκήρυξής τους μετά το Δεκέμβριο του 2015.

Τα προγράμματα που αναμένεται να προκηρυχθούν είναι τέσσερα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ετοιμάζουν από τώρα τους φακέλους τους:


1. "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές", προϋπολογισμού 130.000.000 ευρώ. Θα ενταχθούν περίπου 1.800 μικρομεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις (πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού). Τα επενδυτικά έργα θα κυμαίνονται από 15.000 έως 200.000 ευρώ.


2. "Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών", συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ. Εντάσσονται επενδυτικά έργα από 15.000 έως 150.000 ευρώ. Εκτιμάται πως θα ενταχθούν 700 επιχειρήσεις.


3. "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης". Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ, αναμένεται να εντάξει 2.200 πτυχιούχους για πραγματοποίηση επενδύσεων προϋπολογισμού 5.000 έως 25.000 ευρώ.


4. "Νεοφυής επιχειρηματικότητα". Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ, αφορά σε επενδυτικά έργα ύψους έως 60.000 ευρώ για 2.500 νέες επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται από το στέλεχος του Κέντρου Επενδύσεων Ηρακλείου Νικόλαο Κοτσυφό, οι παραπάνω προδημοσιεύσεις δεν αποτελούν δέσμευση του υπουργείου, και μόνο όταν ανακοινωθεί η επίσημη προκήρυξη θα γνωστοποιηθούν οι τελικοί όροι, οι ακριβείς προϋποθέσεις και διαδικασίες, καθώς και οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην παρούσα φάση είναι:

* Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες.

* Ο χρόνος υποβολής δε θα προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα (μοριοδότηση) στην αξιολόγηση των αιτήσεων (δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας).

* Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την υποβολή αιτήσεων θα είναι μη επιλέξιμες.

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου παρέχει δωρεάν ενημέρωση, καθώς και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε περίπτωση έναρξης υποβολής αιτήσεων. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2810/823.002 και 2811/754.652.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση