iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Παναγιώτης Κουρουπλής

Τροπολογία Κουρουμπλή στο πολυνομοσχέδιο για τα ανταποδοτικά των ΟΤΑ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά τη μη καταβολή ανταποδοτικών τελών εκ μέρους των αναδόχων σε συμβάσεις παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ ή τους ΟΤΑ, στις περιπτώσεις που βάσει των όρων της οικείας σύμβασης παραχώρησης, δεν παρέχονται εκ μέρους του οικείου Δήμου οι υπηρεσίες έναντι των οποίων επιβάλλονται τα τέλη.

Η τροπολογία αναφέρει ότι «τέλη και συναφή πρόστιμα που με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έχει αναγνωριστεί η υποχρέωση να καταβληθούν στον οικείο ΟΤΑ εξαιρούνται από τη ρύθμιση και εισπράττονται κανονικά» σύμφωνα με το Σκάϊ.gr.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση