iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
Εξετάσεις μαθητών - Γλωσσομάθεια

Από σήμερα λαμβάνουν τα πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Από την υπηρεσία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου θα μπορούν να λάβουν τα πιστοποιητικά τους οι επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2015.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:


«Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2015 ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην Υπηρεσία μας, οδός Μονοφατσίου αριθ. 8 , 4ος όροφος, Γραφείο 1, απ' όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμων κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση