iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Νέο σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Νέο προπαρασκευαστικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων - έχοντας ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία πέντε τμήματα - κατάλληλο για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (πιστοποίηση επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ).

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 340 € ανά συμμετοχή και η διάρκειά του 110 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 50 εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε 3 σαββατοκύριακα: 17-18/10, 24-25/10 και 31/10 και 01/11 με ώρες διεξαγωγής 09:00-17:00.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων που πρέπει να έχουν οι έμπειροι αλλά και οι νέοι εκπαιδευτές, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες του εκπαιδευτή και την ειδικευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένη θεματολογία που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ (για δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο εδώ).

Ενότητες σεμιναρίου (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα "Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ"):

• Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου, Κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή

• Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

• Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας  

• Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα), Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

• Σχεδιασμός 20' μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους

• Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)

• Παρουσίαση 20' μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους - Σχολιασμός- Υποστήριξη

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες δίνονται στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο, από 8:30 π.μ. έως 3 μ.μ. (υπεύθυνος κ. Κυριάκος Λεονταράκης, τηλ. 2810-302730, 2810-302735 και Fax 2810-227189, e-mail: [email protected], fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes). Αιτήσεις στο web: www.katartisi.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση