iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, το Τμήμα Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, που απαντάει στην γενικότερη επικαιρότητα.

Το κείμενο της ανακοίνωσης:

«Η νέα κυβέρνηση που έχει ορίζοντα τετραετίας, πήρε καθαρή εντολή των Ελλήνων πολιτών να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε και με πολλή δουλειά,  να πετύχει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη με πολύ κοινωνική δικαιοσύνη.

Κάθε χρονιά θα είναι καλύτερη, για να πραγματοποιήσουμε τις τομές που υποσχεθήκαμε και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας.

Ήδη στο επτάμηνο της προηγούμενης διακυβέρνησης δώσαμε δείγματα γραφής κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και στον Τουρισμό, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την διαχείριση της κρίσης που προέκυψε από την αρνητική δημοσιότητα αναφορικά με τα capital  control. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα, αυτό των προσφυγικών ροών, και γνωρίζουμε καλά πως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις του στον τουρισμό.

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θέσαμε υπ' όψη του ελληνικού λαού πριν τις πρόσφατες εκλογές και στη βάση του οποίου επανεκλεγήκαμε, αναφέρονται συνοπτικά οι θέσεις μας για τον Τουρισμό, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται, η αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της, νομοθετικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών εγκρίσεων και ελέγχου, εφαρμογή σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, επανεξέταση λειτουργική και χωρική των συντελεστών Φ.Π.Α, πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς, εξάλειψη των φαινομένων και πρακτικών ελαστικοποίησης της εργασίας, αναθέρμανση των δημοσίων επενδύσεων, στοχευμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση του ΣΕΣ 2014-2020, ενθάρρυνση και ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με παρεμβάσεις έντασης γνώσης και εργασίας για την οργανωτική και τεχνολογική βελτίωση τους και δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της προώθησης νέων συνεργατικών δομών, σχέδιο ολοκληρωμένης αξιοποίησης των ΤΠΕ στον τουριστικό τομέα, βασιζόμενο στις ανάγκες της κοινωνίας, στην ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και στο επιστημονικό δυναμικό, κ.α.

Η επιτυχής επίτευξη των στόχων του προγράμματος της κυβέρνησης είναι στενά συνδεδεμένη με την στήριξη του από τους τουριστικούς φορείς και τις άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση