iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
Ξένες Γλώσσες

Δωρεάν μαθήματα γλωσσών για ανέργους στο Ηράκλειο


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Δωρεάν μαθήματα γλωσσών για ανέργους προγραμματίζονται από τον Οκτώβριο στο Ηράκλειο.

Τα μαθήματα Γαλλικών, Ιταλικών και Ελληνικών για μετανάστες θα δίνονται στο "ΔιαRτηρητέο" στη Χάνδακος με το παρακάτω πρόγραμμα και καθηγητές:

* Γαλλικά: Παρασκευή 15:00-17:00, με καθηγητή τον κ. Issa Chahine.

* Ιταλικά: Τετάρτη 12:00-14:00 με καθηγήτρια την κ. Roberta Bellante.

* Ελληνικά για μετανάστες: Τρίτη 10:30-11:30, με καθηγήτρια την κ. Μάρα Παναγιωτάκη

Το "ΔιαRτηρητέο" βρίσκεται στη Χάνδακος 71, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι καλώντας στο τηλ. 2815201555.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση